Aktualności

2022-01-25
Zawiadomienie mieszkańców o konsultacjach w sprawie zmiany rodzaju miejscowości    
2022-01-21
Zapytanie ofertowe - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz SWZ dla zadania pn. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina
2022-01-21
na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) informuje
2022-01-20
„Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK z siedzibą w Sanoku odda w dzierżawę  „Bacówkę pod Honem” w Cisnej oraz obiekt w Dukli. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (13) 46 311 29, 660 228 802, 604 177 983”. Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29     tel. 13 46 311 29, 604 177 983
2022-01-20
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, pkt. 14 i art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) Zarządzam, co następuje: §1
2022-01-20
Wybór oferenta - Wymiana odcinka sieci wodociągowej od istniejącego budynku SUW do istniejącej sieci na wysokości działki nr 174 w miejscowości Smerek
2022-01-20
Wybór oferenta - Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy ujęciu wody w miejscowości Smerek
2022-01-19
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek

Strony