Aktualności

2022-11-22
Strategia ponadlokalna jest testem sprawdzającym gotowość gmin do współpracy oraz umiejętności w tym zakresie. Dziś test ten zdały: Gmina Cisna, Gmina Baligród, Gmina Olszanica, Gmina Solina.
2022-11-22
Przedsiębiorco załóż profil na PUE ZUS Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek założyć sobie własny profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
2022-11-21
Mieszkańcy Gminy Cisna spełniający warunki określone w Ustawie z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – proszeni są o składnie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.   Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:
2022-11-18
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-11-17
„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?
2022-11-16
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:
2022-11-14
ZAWIADOMIENIE O SPOTKANIACH W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CISNA NA LATA 2023 – 2030  

Strony