Aktualności

2022-01-14
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu  gminy Cisna w roku 2022: LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. UL. PRZEMYSŁOWA 11, 38-600 LESKO
2022-01-14
Obszar gminy Cisna: odpady selektywnie  (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło ) zebrane – od 01 maja do 31 października   dwa razy w miesiącu;
2022-01-14
Od 01.02.2021r. w  Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany powyższe mają zastosowanie również w roku 2022r. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych.
2022-01-14
Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Cisna
2022-01-14
Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została opublikowana 3 stycznia 2022 r., w Dzienniku Ustaw. Kolejnym krokiem było podpisanie  przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia ws. wzoru wniosku. Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego? Istnieją następujące możliwości:
2022-01-14
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
2022-01-13
Zapytanie ofertowe - Wymiana odcinka sieci wodociągowej od istniejącego budynku SUW do istniejącej sieci na wysokości działki nr 174 w miejscowości Smerek

Strony