Aktualności

2022-12-07
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-12-06
Informacja o sposobie dystrybucji węgla przez Gminę Cisna   Po telefonicznym otrzymaniu informacji od Gminy o możliwości zakupu paliwa stałego: Zapłać za wskazany asortyment w ciągu 3 dni od otrzymania informacji Dane do przelewu: konto bankowe Gminy Cisna  
2022-12-02
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż na stronie internetowej tut. Zarządu, w zakładce aktualności, pod adresem:
2022-12-02
KONCEPCJA ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 897 - ETAP I RADOSZYCE - CISNA ( DO RONDA) jest dostępna pod linkiem:
2022-12-01
Szanowni Państwo, W dniu wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Podkarpackiego odbyła się uroczysta gala – „Złota Setka Gmin Podkarpacia”. Autorem rankingu jest dr Krzysztof Kaszuba z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
2022-11-30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy  Cisna z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany:
2022-11-22
Strategia ponadlokalna jest testem sprawdzającym gotowość gmin do współpracy oraz umiejętności w tym zakresie. Dziś test ten zdały: Gmina Cisna, Gmina Baligród, Gmina Olszanica, Gmina Solina.

Strony