Aktualności

2023-05-22
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2023-05-17
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina - II postępowanie
2023-05-15
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych . Termin  wniesienia opłaty tj. wpływu środków na konto - 31 maj 2023 r.   Wójt Gminy mgr Renata Szczepańska
2023-05-15
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Cisna 49, 38-607 Cisna
2023-05-09
Obowiązek poboru opłaty miejscowej
2023-05-08
Urząd Gminy Cisna informuje, że począwszy od 01.06.2023r., PSZOK w Wetlinie będzie czynny w dniach: Wtorek od 8.30 do 15.00 Czwartek od 8.30 do 15.00  
2023-05-08
Urząd Gminy Cisna informuje, że zgodnie z uchwałą nr LVI/325/2023 z dnia 28.02.2023r., przyjmuje od dnia 01.04.2023r., deklaracje na odbiór odpadów komunalnych od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wypoczynkowej, na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.  
2023-05-04
W związku z licznymi przypadkami odnotowania wystąpienia zjadliwego wirusa ptasiej grypy (HPAI) u ptaków wodno-błotnych ( głównie mewy śmieszki) na terenie województwa śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zgłaszanie upadków martwego dzikiego ptactwa do powiatowych lekarzy weterynari

Strony