Aktualności

2012-12-03
Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, iż w pierwszej połowie grudnia 2012r.
2012-11-22
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXV sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 30 listopada 2012r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2012-10-24
W związku z realizacją projektu systemowego w ramach EFS- POKL, „Czas na aktywność w gminie Cisna” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, że z dniem 27.08.2012r. rozpoczęły się szkolenia w ramach Aktywnej integracji.
2012-10-23
Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza na szkolenie w ramach projektu "Alpy Karpatom-program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska.
2012-10-19
Gmina Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy   Liczba etatu – 1 etat Wymiar etatu – cały etat Rodzaj umowy – umowa o pracę Zatrudnienie – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Określenie stanowiska – główny księgowy.
2012-10-16
W związku z prowadzonymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż rynkowa internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośred
2012-10-10
Starosta Powiatu Leskiego informuje, iż w dniach 19 października - 09 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dołżyca.
2012-09-27
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

Strony