Aktualności

2022-10-25
Informujemy, żę w środę 26.10.2022 od godziny 8.00 odbywać się będzie sprzedaż chryzantem, na placu obok Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
2022-10-20
ZARZĄDZENIE Nr 221/2022 WÓJTA GMINY CISNA z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Strzebowiska
2022-10-17
Poinformuj ZUS o zmianie adresu To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu, w tym również o zmianie nazwy ulicy, czy wprowadzeniu w miejscowości nazw ulic.
2022-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Cisna
2022-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina
2022-10-14
Szanowni mieszkańcy               Wójt Gminy Cisna informuje, że trwają prace nad projektem ustawy, która stworzy ramy prawne do współpracy z gminami gotowymi dystrybuować i sprzedawać węgiel.
2022-10-11
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

Strony