Aktualności

2022-09-06
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  06.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -nr  397/2, 397/3 obręb Cisna, 191 obręb Kalnica, 108 obręb Krzywe, 179/2 obręb Wetlina  przeznaczone do zamiany,
2022-08-23
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 sierpień 2022 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-08-18
Ważna   informacja !!!!!   Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych   Informuję Mieszkańców Gminy Cisna , że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Urzędzie Gminy w Cisnej (pierwsze piętro , pokój  Nr  7).
2022-08-02
  Szanowni Państwo,
2022-08-02
Informujemy że w dniu 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) rozpoczynają się szczepienia 4 dawką szczepionki na COVID-19. Zapisów należy dokonywać osobiście lub telefonicznie 13 4686312 w Ośrodku Zdrowia w Cisnej w godzinach pracy ośrodka.
2022-08-01
W poniedziałek 1 sierpnia, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na Podkarpaciu zabrzmią syreny alarmowe, które zostaną włączone o godzinie 17.00 i będą emitować sygnał ciągły przez jedną minutę.
2022-07-27
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 zł
2022-07-21
Wójt Gminy Cisna w związku ze skrajnie niskim stanem wód na ujęciach spowodowanym przedłużającą się falą upałów i wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, apeluje do mieszkańców gminy Cisna o oszczędzanie wody i  niewykorzystywanie jej do innych potrzeb niż socjalno – bytowe. W przypadku dalszego pogorszenia stanu wód dopuszcza się racjonowanie wody do odbiorców.

Strony