Aktualności

2013-10-15
Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako Partner projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych.
2013-10-04
Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia rekrutacji  oraz  realizacji zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu POKL poddziałanie  9.1.2. pt.
2013-10-04
Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu POKL poddziałanie  9.1.2. pt.
2013-10-02
a ramach tych dni spotkanie informacyjne z ZUS w siedzibie Gminy w Cisnej w dniu 8.10.2013 r.,  w godz. 10.00- 14.00 Specjalnie adresowane porady ekspertów, cenne wskazówki oraz pomocne publikacje. To wszystko czeka na ubezpieczonych w placówkach ZUS w całej Polsce w dniach 7-11 października. 
2013-10-01
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
2013-09-27
Stosownie do Art.115 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gmina Cisna reprezentowana przez: Wójt mgr Renatę Szczepańską Wydział wykonawczy Zamawiającego: Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa Urząd Gminy w Cisnej 38-607 Cisna 49
2013-09-27
Regulamim oraz materiały informacyjne do konkursu urbanistycznego "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna".

Strony