Aktualności

2013-01-17
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXVIII sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 31 stycznia 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2012-12-12
Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza do udziału w projekcie „Uwierz we własny sukces – II edycja”, który realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI.
2012-12-03
Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, iż w pierwszej połowie grudnia 2012r.
2012-11-22
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXV sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 30 listopada 2012r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2012-10-24
W związku z realizacją projektu systemowego w ramach EFS- POKL, „Czas na aktywność w gminie Cisna” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, że z dniem 27.08.2012r. rozpoczęły się szkolenia w ramach Aktywnej integracji.
2012-10-23
Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza na szkolenie w ramach projektu "Alpy Karpatom-program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska.
2012-10-19
Gmina Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy   Liczba etatu – 1 etat Wymiar etatu – cały etat Rodzaj umowy – umowa o pracę Zatrudnienie – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Określenie stanowiska – główny księgowy.
2012-10-16
W związku z prowadzonymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż rynkowa internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośred

Strony