Aktualności

2023-03-28
Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), uprzejmie informuję o planowanej w terminie 15 - 27 kwietnia 2023 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
2023-03-24
Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuję że woda z wodociągu Stare Sioło I i wodociągu Dołżyca jest zdatna do spożycia.
2023-03-24
Zapytanie ofertowe- Wykonanie ogrodzenia panelowego w miejscowości Cisna na działce nr ewid. 156/1
2023-03-24
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LVII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2023-03-23
Zapytanie ofertowe- Zakup i montaż szafek ubraniowych w szatni Szkoły Podstawowej w Cisnej
2023-03-21
Informujemy, że pozostała możliwość kupna 1 tony węgla orzech (kopalnia KWK Ruch Jankowice) w cenie 1650 zł. Więcej informacji pod numerem telefonu 13 468 63 38 wew.24
2023-03-21
Informujemy, że ruszył nabór wniosków o płatności obszarowe: - wypełniamy wnioski BEZPŁATNIE -  nabór od 15 marca do 15 maja 2023r.  

Strony