Aktualności

2022-11-16
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:
2022-11-14
ZAWIADOMIENIE O SPOTKANIACH W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CISNA NA LATA 2023 – 2030  
2022-11-14
Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy Cisna jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.
2022-11-08
Urząd Gminy w Cisnej informuje, iż myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
2022-11-08
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury
2022-11-08
Klaster turystyczny w Bieszczadach — instrumenty wsparcia i finansowania. 15 listopada 2022 r., godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne Program spotkania:

Strony