Aktualności

Czas na aktywność w Gminie Cisna - trening kompetencji i umiejętności społecznych
2015-09-28
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie od 07. 09. 2015 r. do 10. 09. 2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Trening  kompetencji i umiejętności społecznych” (instrument aktywizacji społecznej).
Czas na aktywność w Gminie Cisna - uczestniczki szkolenia
2015-09-28
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 21.08.2015 r. do 13.09.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Stylizacja paznokci”. Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 100 godzin zajęć grupowych dla 2 uczestników.
2015-09-25
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 28 (poniedziałek) września 2015 roku od godz. 8:00 do godz. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa. Prowadzone będą prace konserwacyjne wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
2015-09-18
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku, ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.
2015-08-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
2015-08-18
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 22.07.2015 r. do 27.07.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Doradztwo zawodowe w zakresie nabycia umiejętności społeczno- zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD.”
2015-08-17
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Cisna informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015-08-05
Godziny otwarcia Punktu Aptecznego DANFARM w Cisnej w sierpniu i we wrześniu. Poniedziałek - Sobota: 08:00-18:00 Niedziela: nieczynne  

Strony