Aktualności

2017-07-13
Zapytanie ofertowe- termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Cisnej
2017-07-11
Unieważnienie postępowania - Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Strzebowiska- dz. nr 255
2017-07-11
Informacja z otwarcia ofert-dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna
2017-07-04
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
2017-06-30
Gmina Cisna zaprasza do składania ofert dotyczących legalizacji ciepłomierzy.
2017-06-29
Ogłoszenie o przetargu - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna
2017-06-26
Zapytanie ofertowe- wykonanie placu zabaw w Strzebowiskach
2017-06-17
http://gminacisna.pl/pl/zasady-dotyczace-usuwania-drzew-i-krzewow

Strony