Aktualności

2014-02-05
Spotkanie konsultacyjne dotyczące RPO WP na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 
2014-01-28
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXXVIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 31 stycznia 2014r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2014-01-07
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CISNEJ Poszukuje osób chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Cisna” zaplanowanych na rok 2014 tj. - dla 5 mężczyzn     * pilarz     * technolog robót wykończeniowych
2014-01-03
Bieszczadzkie Forum Europejskie, jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych ogłasza II nabór Wniosków do projektu  pn.  „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.
2013-12-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Cisnej jest realizatorem projektu „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej".
2013-11-27
Rolniku pamiętaj wypadek jakiemu uległeś podczas pracy w gospodarstwie rolnym, należy zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie wypadku ze zbędną zwłoką może utrudnić ustalenie okoliczności faktycznych zdarzenia, co może skutkować odmową przyznania jednorazowego odszkodowania.
2013-11-22
Miło nam zawiadomić wszystkich mieszkańców i osoby zaprzyjaźnione, że w IV edycji Konkursu Zdrowa Gmina zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu, zajmując 6 miejsce wśród wszystkich zgłoszonych. Konkurs Zdrowa Gmina nagradza samorządy za prowadzoną profilaktykę, szczególnie onkologiczną.
2013-11-22
Malwinka wymaga intensywnej, systematycznej, wieloletniej specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej metodami neurorozwojowymi NDT. Bobath, Vojta oraz integracji sensomotorycznej. Wymaga również dużego wsparcia neurologopedy, psychologa jak również zaopatrzenia ortopedycznego.

Strony