Aktualności

2012-03-23
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Powyższa strona dostępna jest pod adresem http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
2012-03-15
Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska pracowników socjalnych do projektu systemowego w GOPS Cisna.
2012-03-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gmine Cisna". Stanowiska pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóóły dotyczące naboru znajdą Państwo w załączniku.
2012-02-22
AKROPOL – program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich, WYSTARTOWAŁ!!!  
2012-02-17
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego pod nazwą rozbiórka przepustów i budowa nowych w drogach leśnych nadleśnictwa Cisna.
2012-02-08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent finansowy – kasjer w Urzędzie Gminy Cisna.
2012-01-25
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywe oraz Przysłup.
2012-01-20
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze   Urząd Gminy Cisna Cisna 49 38 – 607 Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy – kasjer.   Liczba etatu – 1 etat

Strony