Aktualności

2022-12-23
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LIV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-12-22
2022-12-21
Od 1 stycznia 2023r. ulega zmianie system doposażenia mieszkańców w worki na odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie utrzymanie czystości i porządku przez:
2022-12-21
Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2021 r. zebranych zostało 13,7 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 4,2% w porównaniu z 2020 r.). Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych, a więc o 16 kg więcej w porównaniu z rokiem 2020.
2022-12-16
Informacja o szkodliwości smogu dla zdrowia.
2022-12-16
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych opłacających składki wyłącznie za siebie.  
2022-12-13
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar
2022-12-12
Informacja o sposobie dystrybucji węgla przez Gminę Cisna   Po telefonicznym otrzymaniu informacji od Gminy o możliwości zakupu paliwa stałego: Zapłać za wskazany asortyment w ciągu 3 dni od otrzymania informacji Dane do przelewu: konto bankowe Gminy Cisna  

Strony