Aktualności

2023-12-14
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami edukacyjnymi na temat zanieczyszczeń powietrza.
2023-12-14
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna
2023-12-11
Ogłoszenie o IV przetargu - sprzedaż drewna wielkowymiarowego
2023-12-08
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:  
2023-12-01
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 284 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:12 dnia 01.12.2023

Strony