Aktualności

2022-06-15
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023.
2022-06-13
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna za rok 2021. Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Raport i zgłoszenie do udziału w debacie dostępne będą również w sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu.
2022-06-13
GGiB.6220.11.2021                                                                  Cisna, dnia 13.06.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-06-13
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022 Dkument opracował: Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Cisna                      Jacek KOWALSKI   Zatwierdzam:
2022-06-01
Szanowni Państwo,   Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym, w ramach Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, Firma TravelPL rozpoczęła świadczenie regularnych przewozów osób na trasie Sanok-Wetlina-Sanok. W załączeniu rozkład jazdy, który wkrótce dostępny będzie również na www.e-podroznik.pl.
2022-06-01
GGiB.6220.10.2022 Cisna, dnia 01.06.2022r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-06-01
GGiB.6220.12.2022 Cisna, dnia 01.06.2022r.                       O B W I E S Z C Z E N I E
2022-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna

Strony