Aktualności

2022-05-30
Urząd Gminy w Cisnej z radością pragnie poinformować, że z Rządowego Funduszu Polski Ład,  w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, gminie Cisna przyznano 12 350 000zł, na poprawę warunków komunikacji drogowej, poprzez modernizację sieci dróg.  
2022-05-27
W imieniu Pani Magdaleny Rożek Z-cy Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie przesyłam pismo w sprawie zbliżającego się zakończenie terminu naboru wniosków w ramach płatności bezpośrednich, obszarowych oraz płatności do nawozów.   Z wyrazami szacunku Izabela Kulaga Główny Specjalista ds. Informacji i Promocji
2022-05-25
Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w III edycji projektu  pt.
2022-05-24
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się w dniu 30 maj 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-05-23
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek z pomocą de minimis. Pożyczki przeznaczone są dla podkarpackich przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w ramy Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.
2022-05-18
Wybór oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-05-17
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lesku informuje, że termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie został przesunięty do dnia 31 maja 2022r.
2022-05-13
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych . Termin  wniesienia opłaty  31 MAJ 2022 r.   Wójt Gminy Cisna mgr. Renata Szczepańska  

Strony