Aktualności

2022-04-29
Wybór oferenta - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna"
2022-04-28
Urząd Gminy Cisna informuje, że w dniu 02.05, na parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, odbywać się będzie sprzedaż kwiatów. Zapraszamy od godziny 8.00.
2022-04-28
Wybór oferenta część 1,2,3 - Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna
2022-04-28
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-28
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-26
Zapytanie ofertowe - Odbudowa i wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kalnica i Wetlina w ramach funduszu sołeckiego
2022-04-25
RG.0002.44.2022                                                               Cisna, dnia 25.04.2022 r.           
2022-04-21
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna"

Strony