Aktualności

2022-05-09
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lesku informuje, że wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać tylko do 15 maja 2022r. W związku z tym, przypominamy, że pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w każdy poniedziałek, w Urzędzie Gminy Cisna, w godzinach: 7:30 - 15:30 oraz w Lesku ul. Krasickich 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
2022-04-29
Wybór oferenta - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna"
2022-04-28
Urząd Gminy Cisna informuje, że w dniu 02.05, na parkingu przy Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, odbywać się będzie sprzedaż kwiatów. Zapraszamy od godziny 8.00.
2022-04-28
Wybór oferenta część 1,2,3 - Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna
2022-04-28
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-28
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-26
Zapytanie ofertowe - Odbudowa i wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kalnica i Wetlina w ramach funduszu sołeckiego
2022-04-25
RG.0002.44.2022                                                               Cisna, dnia 25.04.2022 r.           

Strony