Aktualności

2022-04-21
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna"
2022-04-19
Informujemy, że 23 maja 2022 r. w województwie podkarpackim nastąpi zmiana sygnału telewizji cyfrowej naziemnej. Dotychczasowa technologia nadawania zostanie zastąpiona nowym standardem DVB-T2/HEVC. Pełna treść informacji w załączeniu.
2022-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-06
Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), uprzejmie informuję o planowanej w terminie 23 kwietnia – 9 maja 2022 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
2022-04-05
RG.0002.43.2022                                                              Cisna, dnia 05.03.2022 r.                                                                                                                                          
2022-04-05
Wójt Gminy Cisna informuje, iż do dnia 13.04.2022 r. można składać deklaracje dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2022 roku. Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy Cisna albo przesłać na adres: sekretariat@gminacisna.pl

Strony