Aktualności

Plakat "Dzień Dawcy Szpiku"
2013-09-26
To właśnie Ty możesz uratować życie. Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 50 lat.
2013-09-23
Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt.
2013-09-23
Gmina CISNA ogłasza nabór nauczycieli do prowadzenia rekrutacji oraz pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - realizowanego w okresie od 01.02.2013 r.
2013-09-09
Zaproszenie na  XXXIII sesję Rady Gminy Cisna
2013-07-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2013-07-10
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w  Kalnicy, o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 75 841,00 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
2013-07-05
Firma Navigator International Sp. z o . o ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI DLA TURYSTYKI” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
2013-06-26
W dniu 2 lipca 2013r. na terenie gminy Cisna odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Harmonogram szczepienia zgodnie z załącznikiem.

Strony