Aktualności

2022-05-23
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek z pomocą de minimis. Pożyczki przeznaczone są dla podkarpackich przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w ramy Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.
2022-05-18
Wybór oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-05-17
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lesku informuje, że termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie został przesunięty do dnia 31 maja 2022r.
2022-05-13
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych . Termin  wniesienia opłaty  31 MAJ 2022 r.   Wójt Gminy Cisna mgr. Renata Szczepańska  
2022-05-13
Unieważnienie czynności wyboru oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-05-12
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatny dyżur pracowników. Dyżur odbywać się będzie w Urzędzie Gminy Cisna w terminie 20.05.2022r. (piątek) od godziny 9:00 do 11:30 Zapraszamy!
2022-05-10
Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.
2022-05-10
Wybór oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony