Aktualności

„Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe
2014-05-20
W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 08.05.2014 r. do 16.05.2014 r.
2014-05-12
Kancelaria adwokacka J.J.K. z siedzibą w Lesku, zaprasza w dniu 17.05.2014r. na akcję "PRO BONO" - świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla ludności zamieszkałej na terenie działalności kancelarii - to jest starostw: bieszczadzkiego i leskiego. Więcej informacji dostępnych w załączniku.
2014-05-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa kotłowni olejowej oraz wymiana instalacji c.o. dla potrzeb PSG w m. Wetlina”.
2014-04-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020 oraz Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020
2014-04-25
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący dz. nr 206/2 w Przysłupiu przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
2014-04-25
Informacja Wójta Gminy Cisna w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Cisna
2014-04-24
Uprzejmie informujemy, że w  dniu 2 maja 2014 roku (piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Cisna w sekretariacie, pełniony będzie dyżur w celu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do komisji wyborczych.

Strony