Aktualności

2014-09-01
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2014r. świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą udzielane pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w Ośrodku Zdrowia w Cisnej 23. Dodatkowo we wtorki w godzinach dopołudniowych będzie przyjmował specjalista chorób dzieci, pediatra lekarz Maria Koncewicz-Żyłka.
2014-08-20
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha i  308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.
2014-08-07
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich
Karta Dużej Rodziny - logo
2014-07-17
Od 16 czerwca 2014 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny – w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2014-07-15
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 206/2 położonej w Przysłupiu o pow. 5404 m2, KW KS1E/00020976/5.
2014-07-15
Na podstawie art. 35 ust. 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2014-07-08
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 08.07.2014 r.
2014-06-24
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XLII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.  

Strony