Aktualności

2014-06-23
W dniu 1 lipca 2014r. na terenie gminy Cisna odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Harmonogram szczepienia zgodnie z załącznikiem.
2014-06-18
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono w terminie od 02.06.2014 r. 13.06.2014r. szkolenie zawodowe pt.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Pilarz
2014-06-11
W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 19.05.2014 r. do 06.06.2014 r. przeprowadzony został kurs w zawodzie „Pilarz” (instrument aktywizacji edukacyjnej).
2014-06-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna
2014-06-09
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 206/2 położonej w Przysłupiu o pow. 5404 m2, KW KS1E/00020976/5.
2014-05-30
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 5 czerwca 2014r. (czwartek) w godzinach porannych na terenie Gminy przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD. Wystawiony sprzęt musi być kompletny i nierozmontowany. Wyznaczamy stałe punkty zbiórki w poszczególnych miejscowościach:
2014-05-20
Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, na działce nr 79+3 Kalnica dla przedsięwzięcia pn: budowa budynku mieszkalnego, budowa dwóch budynków gospodarczych, budowa studni kopanej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe
2014-05-20
W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 08.05.2014 r. do 16.05.2014 r.

Strony