Aktualności

2012-09-27
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.
2012-09-18
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle zaprasza na bezpłatne szkolenie dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Szkolenie rozpocznie się w w dniu 28 września 2012r. o godzinie 1000 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cisnej. Program szkolenia znajduje się w załączniku.
2012-09-18
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Cisna zapraszają na spotkanie z konsultantami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu 21 września (piątek) w godzinach 12.30-15.30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Podczas spotkania wszyscy zainteresowani uzyskają informacje na temat:
2012-09-05
Wójt Gminy Cisna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina o nr ewid.
2012-09-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach zadania aktywna integracja - instrument aktywizacji społecznej, 31.08.2012r. zakończyło się szkolenie z zakresu "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych".
2012-08-31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach EFS - POKL, "Czas na aktywność w gminie Cisna" z dniem 27.08.2012r. rozpoczęły się szkolenia w ramach Aktywnej integracji.
2012-08-29
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.
2012-08-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 27.08.2012r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii rozpoczęło się szkolenie z zakresu "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych".

Strony