Aktualności

2012-01-20
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze   Urząd Gminy Cisna Cisna 49 38 – 607 Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy – kasjer.   Liczba etatu – 1 etat
2011-12-22
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym    
2011-12-22
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 4/11, znak: I.VII.7820.1.4.2011 z dnia 15 rudnia 2011r. o zezwoeniu na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559.28 do km 36+730.85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna."
2011-08-10
Urząd gminy Cisna uprzejmie informuje, że w związku z przejazdem przez tern gminy XI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Karpackich w Dniu 14 sierpnia 2011 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Trasa wyścigu przebiega drogą nr 897 i obejmuje miejscowości Żubracze, Majdan, Cisna, Dołżyca, Buk w godzinach 1500 – 1600.

Strony