Aktualności

2015-05-01
Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA" ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
2015-04-28
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że woda z ujęcia wody z Nadleśnictwa JEST ZDATNA DO PICIA. Za utrudnienia przepraszamy. W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z badań próbek wody wykonanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.
2015-04-23
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 24 (piątek) kwietnia 2015 roku od godz. 8:00 do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa. Prowadzone będą prace konserwacyjne i dezynfekcja wody. Od dnia 25 (sobota) kwietnia 2015 roku uruchomiona zostanie dodatkowa studnia ze zdatną do spożycia wodą.
2015-04-22
W załącznikach informacja Nadleśnictwa Cisna oraz komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie nie używania wody przez ludzi z wodociągu Cisna administrowanego przez Nadleśnictwo Cisna.
2015-04-22
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.
2015-04-20
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Cisna informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Fotografia ze szkolenia "Kurs obsługi komputera" - rozdanie dyplomów
2015-04-13
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 26.03.2015 r. do 01.04.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Kurs obsługi komputera.”
2015-04-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Cisna.

Strony