Aktualności

2009-10-22
Zawiadamia się , że w lokalu Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, w dniach od 4 listopada do 25 listopada zostanie wyłożony do wglądu operat opisowo - kartograficzny z ewidencji gruntów dla obrębu Cisna oraz Kalnica.
2009-09-29
Od dnia 26 października do 16 listopada 2009 r.  w godz. od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony w Starostwie Powiatowym w Lesku operat opisowo- kartograficznego z ewidencji gruntów i budynków obrebu Smerek, gm. Cisna.
2007-07-24
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisna 1/2004

Strony