Aktualności

2016-05-27
Informujemy, że deklaracje przystąpienia do projektu "INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CISNA" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej w terminie od dnia 30 maja 2016 roku do dnia 3 czerwca 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.
2016-05-23
Stanowisko Gmin objętych obszarem Natura 2000 Bieszczady w sprawie wyników inwentaryzacji siedlisk istotnych dla obszaru Natura 2000 przeprowadzonej przez firmę Kremeko oraz spotkań jakie odbyły się końcem kwietnia 2016 r. w siedzibie RDOŚ w Rzeszowie.
2016-05-20
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z XIII Sesji Rady Gminy w Cisnej, która odbyła się w dniu 6 maja 2016 roku. Protokół:
2016-05-18
Informujemy, że uległa zmianie lokalizacja spotkania w sprawie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Nowa lokalizacja - budynek Zespołu Szkół w Cisnej. Termin - 20 maja godzina 17:00. Za utrudnienia przepraszamy.
2016-05-18
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zwołuję   XIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 31 maja 2016r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2016-05-16
Gmina Cisna informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Strony