Aktualności

2015-10-20
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 21 (środa) października 2015 roku od godz. 8:00 do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa z powodu awarii.
Czas na aktywność w Gminie Cisna - utrzymanie terenów zielonych
2015-09-28
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 10.08.2015 r. do 12.08.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Kurs utrzymania terenów zielonych.”
Czas na aktywność w Gminie Cisna - trening kompetencji i umiejętności społecznych
2015-09-28
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie od 07. 09. 2015 r. do 10. 09. 2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Trening  kompetencji i umiejętności społecznych” (instrument aktywizacji społecznej).
Czas na aktywność w Gminie Cisna - uczestniczki szkolenia
2015-09-28
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 21.08.2015 r. do 13.09.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Stylizacja paznokci”. Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 100 godzin zajęć grupowych dla 2 uczestników.
2015-09-25
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 28 (poniedziałek) września 2015 roku od godz. 8:00 do godz. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia wody Nadleśnictwa. Prowadzone będą prace konserwacyjne wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
2015-09-18
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku, ul. 1000 – lecia 1, 38-600 Lesko prowadzi prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz na lata 2014-2020.
2015-08-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
2015-08-18
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 22.07.2015 r. do 27.07.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Doradztwo zawodowe w zakresie nabycia umiejętności społeczno- zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD.”

Strony