Aktualności

2013-05-16
W imieniu Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu leskiego na zamiejscowy dyżur naszego eksperta. Odbędzie się on 20 maja 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej w godzinach od 12.00 do 14.00.
2013-05-13
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 772/5 położonej w Wetlinie, o pow. 2091 m2, KW KS1E/00020605/4. Cena wywoławcza 123 835,00 zł. Działka położona jest w terenie "MN/U1" - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej.
2013-05-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Lutowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu.
2013-05-08
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 16, 17, 18 (czwartek, piątek, sobota) maja 2013r. na terenie Gminy przeprowadzona zostanie zbiórka opon: osobowe, ciężarowe, dostawcze i rolnicze. Odbiór opon nieodpłatny. Wyznaczamy dwa punkty zbiórki: Wetlina - parking przy Remizie Strażackiej, Cisna - Parking samochodowy w centrum Cisnej.
2013-04-30
Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!
2013-04-22
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXXI sesję Rady Gminy Cisna w dniu 26 kwietnia 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2013-04-11
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sanoku informuje o organizowanych w czasie letnich wakacji turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.
2013-04-08
OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Cisna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. 1.    Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

Strony