Aktualności

2012-06-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza ponowną rekrutację do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocji integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pom
2012-05-24
Na obszarze Gminy Cisna w dniach 28.05.2012r. - 30.09.2012r. prowadzone będą prace geofizyczne. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.
2012-05-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy - księgowa. Liczba etatu - 1 etat Wymiar etatu - cały etat Miejsce wykonywania pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szczegóły naboru w załączniku.
2012-04-20
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej.
2012-04-18
Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska informuje, że w związku  ze zmianą Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 01.06.2012 roku wprowadza się obowiązek opatrzenia worków z odpadami segregowanymi karteczką zawierającą nazwisko, adres i rodzaj odpadu segregowanego (np. Jan Kowalski, Cisna 10, plastik).
2012-03-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Cisna". Stanowisko pracy finansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo w załączniku.
2012-03-23
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Powyższa strona dostępna jest pod adresem http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

Strony