Aktualności

2021-09-01
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-01
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-31
Czas upływa! Termin spisu mija 30 września br. Pamiętaj, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym JEST OBOWIĄZKOWY! Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!
2021-08-31
Zapytanie ofertowe -„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina"
2021-08-31
Dnia 31.08.2021r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. WÓJT  GMINY CISNA  GMINNY KOMISARZ SPISOWY
2021-08-27
ZAGŁOSUJ na najbezpieczniejsze gospodarstwo                rolne w kraju! Internetowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021”.  
2021-08-27
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 4 i aktualizacja SWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-27
Zgodnie z § 12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów , oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.

Strony