Aktualności

2021-10-29
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-10-29
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
2021-10-27
Zapytanie ofertowe - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 437 337 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021-10-25
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza osoby pełnoletnie, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line do 20.11.2021 r.
2021-10-21
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022. Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
2021-10-21
Informacja o wyborze oferenta - „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna
2021-10-21
Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022

Strony