Aktualności

2017-03-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.  
2017-03-22
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Cisna! Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej Gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań Gminy oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.
2017-03-22
Dla upamiętnienia poległych w obronie swojego domu i domów swoich bliskich, Urząd Gminy Cisna i Fundacja Tylko Bieszczady ogłasza konkurs na nową tablicę na pomniku znajdującym się na wzgórzu Betlejemka w Cisnej.
2017-03-21
Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie X-2017 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacjabieszczadzka.org
2017-03-21
W dniach 29 marca, 12 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja 2017r. w budynku GCKiE w godzinach 12.00-16.00 dyżur pełnić będzie pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lesku p. Lucyna Jasińska (tel. 723977686)
2017-03-16
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
2017-03-16
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu cieżarowego
2017-03-14
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. emerytury i renty przysługujące do dnia 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.

Strony