ASYSTENT RODZINY - INFORMACJE

Od 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej rodziny, mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych, są wspierane przez asystenta rodziny

Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami.

Asystent  pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne).

Do zadań asystenta należy:

 • Pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi.
 • Doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas.
 • Udzielenie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach.
 • Uczenie, w jaki sposób rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć.
 • Wspieranie w dbaniu o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy.
 • Pokazywanie, jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych).
 • Doradzanie, jak planować wydatki.
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów).
 • Pomaganie osobom szukającym pracy, jak pisać życiorys i list motywacyjny, nauka sposobów skutecznego poszukiwania pracy.
 • Pomoc w sytuacjach, które zagrażają zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu dzieci i dorosłych członków rodziny.
 • Informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom i rodzinie.

Asystent rodziny nie może wyręczać rodziny w jej codziennych obowiązkach oraz załatwiać spraw za rodzinę, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących instruktaż.

Asystent rodziny na pierwsze spotkanie do miejsca zamieszkania rodziny udaje się z pracownikiem socjalnym. Zostają wówczas omówione zasady pracy asystenta rodziny i zakres udzielanej przez niego pomocy.

 

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście z asystentem rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej
38-607 Cisna, pokój nr 7
poniedziałek – piątek 7.30-15.30
tel. 13 468 63 07
e-mail: gopscisna@onet.pl

 

 • Asystent Rodziny - Informacje