„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CISNA” - DORADZTWO ZAWODOWE

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 02.03.2015 r. do 05.03.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Doradztwo zawodowe w zakresie nabycia umiejętności społeczno- zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD.”

Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 32 godziny zajęć grupowych dla 5 uczestników oraz 10 godzin zajęć indywidualnych po 2 godz. z każdym uczestnikiem (IPD).

Program szkolenia zawierał w szczególności tematykę m.in. w zakresie:
- rozpoznanie zasady poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych
- rozpoznanie i określenie możliwości i predyspozycji zawodowych UP
- określenie umiejętności przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
- poznanie metod i form aktywnego poszukiwania pracy
- przygotowania do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy,
- trening przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej w teorii i praktyce,

W ramach modułu dotyczącego małej przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu  zapoznali się z tematyką w zakresie:
- działalności gospodarczej,
- tworzenie biznesplanów,
- form prowadzenia działalności gospodarczej,
- prawnych podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie przeprowadziło Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informujemy, że projekt systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Fotografia ze szkolenia "Doradztwo zawodowe"
  • Fotografia ze szkolenia "Doradztwo zawodowe" - rozdanie dyplomów
  • Fotografia ze szkolenia "Doradztwo zawodowe"
  • Fotografia ze szkolenia "Doradztwo zawodowe" - rozdanie dyplomów