„Czas na aktywność w gminie Cisna” - doradztwo zawodowe

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 22.07.2015 r. do 27.07.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Doradztwo zawodowe w zakresie nabycia umiejętności społeczno- zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD.”

Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 32 godziny zajęć grupowych dla 4 uczestników oraz 8 godzin zajęć indywidualnych po 2 godz. z każdym uczestnikiem (IPD). Program szkolenia zawierał w szczególności tematykę m.in. w zakresie:

 • rozpoznanie zasady poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • rozpoznanie i określenie możliwości i predyspozycji zawodowych UP
 • określenie umiejętności przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • poznanie metod i form aktywnego poszukiwania pracy
 • przygotowania do autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • tworzenia dokumentacji niezbędnej podczas poszukiwania pracy,
 • trening przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej w teorii i praktyce,

W ramach modułu dotyczącego małej przedsiębiorczości Uczestnicy Projektu  zapoznali się z tematyką w zakresie:

 • działalności gospodarczej,
 • tworzenie biznesplanów,
 • form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawnych podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie przeprowadził „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o.

Informujemy, że projekt systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.