„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Kucharz małej gastronomi z elementami cateringu

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono w terminie od 06.10.2014 r. 22.10.2014 r. szkolenie zawodowe pt. „Kucharz małej gastronomi z elementami cateringu” (instrument aktywizacji edukacyjnej).

W liczącym 110 godzin dydaktycznych szkoleniu, wzięła udział jedna, 4-osobowa grupa Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej. Zajęcia teoretyczne (30 godz. dydaktycznych) oraz zajęcia praktyczne (80 godz. dydaktycznych)  odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym „Wołosań” w Cisnej.

Program szkolenia obejmował:
- minimum sanitarne / wymogi sanitarne HACCP w gastronomii
- przepisy BHP i PPOŻ
- towaroznawstwo
- technologia gastronomiczna
- usługi cateringowe
- zajęcia praktyczne 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał specjalnie opracowane materiały dydaktyczne, teczkę, notatnik, długopis. Z uwagi na specyfikę szkolenia każdy uczestnik zajęć wyposażony został również w odzież ochronną. W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

Szkolenie przeprowadziło Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków- lider i Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków- partner.