„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CISNA” - KURS OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 06.05.2015 r. do 08.05.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Kurs obsługi ruchu turystycznego.”

Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 30 godziny zajęć grupowych dla 3 uczestników. Program szkolenia zawierał w szczególności tematykę m.in. w zakresie:

  • Typy Turystów, różne oczekiwania Turystów,
  • Charakterystyka potrzeb gościa,
  • Metody i narzędzia ułatwiające komunikację w obsłudze turystycznej,
  • Poznanie i wykorzystanie technik sprzedaży w recepcji,
  • Poznanie zasad pracy w recepcji,
  • Sprzedaż produktów za pomocą zasady cecha-zaleta-korzyść (metoda kanapki, metoda oszczędnościowa, metoda porównania),
  • Podstawy telefonicznej obsługi Klienta – rozpoczęcie, prowadzenie rozmowy telefonicznej oraz jej zakończenie,
  • Bezpośrednia obsługa Klienta,
  • Ćwiczenia z mapą czyli najlepiej wytłumaczyć turyście drogę do…., wskazać atrakcje,
  • Zajęcia powinny zostać przeprowadzone metodą warsztatową, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy Cisna i gmin ościennych (np. Lutowiska, Baligród, Solina, Lesko).

Szkolenie przeprowadziło Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informujemy, że projekt systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.