„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono w terminie od 02.06.2014 r. 13.06.2014r. szkolenie zawodowe pt. „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych” (instrument aktywizacji edukacyjnej).

W liczącym 90 godziny dydaktycznych szkoleniu, wzięła udział jedna, 5-osobowa grupa Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej. Zajęcia teoretyczne (50 godz. dydaktycznych) odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym „Wołosań” w Cisnej, natomiast zajęcia praktyczne (40 godz. dydaktycznych) zostały podzielone na 3 dni zajęć wyjazdowych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Alberta w Zagórzu oraz 2 dni zajęć terenowych przeprowadzonych na terenie gminy Cisna.

Szkolenia obejmowały następujące bloki tematyczne:
- Wybrane zagadnienia prawne
- Podstawy psychologii
- Podstawy psychiatrii
- Podstawy gerontologii
- Choroby osób starszych i niepełnosprawnych.
- Dietetyka i przygotowywanie posiłków
- Podstawy higieny i pielęgnacji
- Pielęgnacja i rehabilitacja podopiecznych
- Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Zasady BHP oraz udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
- Elementy etyki zawodowej
- Zajęcia praktyczne, m.in.: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osoby starszej i niepełnosprawnej; zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka; zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń ; zmianę pozycji obłożenie chorego w łóżku; opiekę zalecaną przez lekarza - podawanie leków, okłady, nacieranie karmienie chorego.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał specjalnie opracowane materiały dydaktyczne, teczkę, notatnik, długopis. Z uwagi na specyfikę szkolenia każdy uczestnik zajęć wyposażony został również w odzież ochronną. W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

Szkolenie przeprowadziło Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków- lider i Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków- partner.