„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Technolog robót wykończeniowych

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono w terminie od 13.10.2014 r. do 12.11.2014 r. szkolenie zawodowe pt. „Technolog robót wykończeniowych” (instrument aktywizacji edukacyjnej).

W liczącym 120 godziny dydaktyczne szkoleniu, wzięła udział jedna, 5 osobowa grupa Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.

Program szkolenia obejmował następujące bloki tematyczne:
1. Część teoretyczna:

 • Podstawowe akty prawne dotyczące pracy (kodeks pracy)
 • Zasady BHP i ppoż., udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
 • Ogólna charakterystyka robót wykończeniowych 
 • Określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego zastosowania, transportowania i składowania.
 • Materiały, narzędzia i sprzęt do wykończenia robót wykończeniowych
 • Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych

2. Część praktyczna:

 • Przygotowywanie materiałów do robót wykończeniowych
 • Wykonywanie robót malarskich
 • Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich, płyty karton–gips
 • Wykonywanie robót tynkarskich, gładzi gipsowej, izolacji budowlanej
 • Wykonywanie robót okładzinowych
 • Wykonywanie robót podłogowych
 • Wykonywanie dociepleń budynków.
 • Wykonywanie robót posadzkowych, okładzin ceramicznych

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał specjalnie opracowane materiały dydaktyczne, teczkę, notatnik, długopis. Z uwagi na specyfikę szkolenia uczestnicy wyposażeni zostali również w odzież ochronną. W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie przeprowadziło Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. ul. Broniewskiego 73, 30-091 Kraków- lider i Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Broniewskiego 73, 30-091 Kraków- partner.