„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CISNA” – UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 06.05.2015 r. do 08.05.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Kurs utrzymania terenów zielonych.” 

Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 30 godziny zajęć grupowych dla 2 uczestników. Program szkolenia zawierał w szczególności tematykę m.in. w zakresie:
- Odstępy sadzenia zwane inaczej rozstawą, minimalne odległości od różnych obiektów i urządzeń - przepisy obowiązujące w tym zakresie, głębokość sadzenia i rozmiary dołów, techniki sadzenia roślin: przygotowanie do sadzenia, sadzenie bez bryły i z bryłą, sadzenie przy palach i bez pali, wiązanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów w pierwszym roku po posadzeniu,
- Dobór gleby,
- Dobór nawozów,
- Pielęgnacja roślin, bylin, drzew i krzewów, 
- Cięcie krzewów i drzew,
- Pielęgnacja roślin sadzonych w pojemnikach, 
- Zakładanie trawników i łąk rekreacyjnych. Pielęgnacja trawników (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie, renowacja trawników),
- Prawidłowa obsługa narzędzi i maszyn używanych w ogrodnictwie, 
- Sadzenie żywopłotów. Żywopłoty formowane i nieformowane, terminy sadzenia, technika sadzenia żywopłotów, pielęgnacja w I roku po posadzeniu,
- W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie przeprowadziło Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informujemy, że projekt systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Czas na aktywność
  • Utrzymywanie terenów zielonych
  • Utrzymywanie terenów zielonych
  • Czas na aktywność