Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji SKO.4170.87.2290.2019 Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej wniesionego odwołania przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki