DECYZJE STWIERDZAJĄCE PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów gminnych.

Załączniki