Gmina

Wójt Gminy

mgr inż. Dariusz Wethacz
tel. 013 468 63 38 w. 20

e-mail: wojt@gminacisna.pl

 

Sekretarz Gminy

Tomasz Lasyk
tel. 013 468 63 38 w. 18

e-mail: tlasyk@gminacisna.pl

 

Skarbnik Gminy

Grażyna Łącka
tel. 013 468 63 38 w. 22

e-mail: skarbnik@gminacisna.pl