Gospodarka komunalna

2019-05-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego.
2019-05-08
Wójt Gminy Cisna przypomina o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2018-12-10
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
2018-09-17
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu przeglądowego.
2018-07-26
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
2018-04-27
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna: TRANSPRZĘT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWĄ, Zabłotce 51, 38-500 Sanok  Podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny:
2018-04-27
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2017 w załączeniu.

Strony