Gospodarka komunalna

2016-04-28
 Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2015 w załączeniu.
2016-04-28
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2015 w załączeniu.
2016-04-28
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT”, Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok  Podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny: P.H.U.PROECCO Michał Janik ul. Oświęcimska 54, 41-400 Mysłowice – Rupiecisko.pl z Błażowej.
2016-01-25
W załączeniu przekazujemy aktualny harmonogram (2016 rok) odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Cisna.
2016-01-21
Informacja o jakości wody z wodociągu w miejscowości Cisna (ujęcie PGL LP Nadleśnictwa Cisna).
2015-07-24
Ulotka informacyjna w załączeniu
2015-01-30
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych: Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych ul. Przemysłowa 16 38-700 Ustrzyki Dolne

Strony