Gospodarka komunalna

2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/98/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2012-11-21
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011-05-13
Uprzejmie prosi się o ścisłe dostosowanie i przestrzeganie zasad segregacjii odpadów, zgodnie z załączoną tabelą.

Strony